------ Nutid ------

Kamphavet idag


 Under de senaste decennierna har fastigheterna som förvaltas åt Uppsala Universitet successivt rustas upp. Byggnaderna betraktas idag som kulturhistoriskt värdefulla och ska enligt komunen bevaras åt framtiden. Kvarteret är omtyckt, med lugna innergårdar och mycket av det förra sekelskiftets atmosfär i behåll.





Utsikt mot Övre Slottsgatan 14B från gården. Observera årtalet; 1908. Foto: Ulf Bergmark. 



Samma huskroppar sedda från motsatta sidan på Martin Luther Kings plan. I bild finns portarna till Övre Slottsgatan 14A och B samt anslutning till inngergårdarna. Foto: Eva Stenfelt.



S:t Olofsgatan 1A från Kyrkogårdsgatan. Taget i mitten av november vid 13-tiden. Solen står mycket lågt och silar in mellan träden på kyrkogården.



Innergården ur ett annat perspektiv. Fotot är taget från nordväst mot sydöst.



































En våning i kvarteret i två fotografier nedan. Obs stuckaturen som fortfarande finns kvar på de flesta håll.