Grafiker Denis Stéen

Denis Stéen, grafiker med ateljé i Kamphavet  1956–2020

Grafikern Denis Stéen föddes i Östhammar 1929, studerade på Valands konstskola i Göteborg från 1952 fram till 1956 när han flyttade till Uppsala och kvarteret Kamphavet. Från början disponerade han lägenheten högst upp i gårdsflygeln i Övre Slottsgatan 14 B både som ateljé och bostad. Senare fick han bostadslägenhet längre ner i huset och taklägenheten blev enbart ateljé. Han dog den 29 april 2020.Hans verk finns representerade på Moderna Museet och en rad andra svenska institutioner, kommuner, landsting och i andra miljöer. Internationellt finns hans verk i samlingar hos de flesta grannländer, i Schweiz, Tyskland, Frankrike, USA och på andra håll i världen. Bland hans offentliga arbeten finns även väggmålningar i offentliga miljöer, mosaik och kopparrelief i kyrkobyggnader.


Författaren och kulturskribenten Asta Bolin beskriver Denis Stéen i Vår lösen så här:


”Framför allt är det den förtätade tystnaden som talar i hans svart-vita bilder, som fängslar mig personligen. På en utställning förra året frapperades jag av Stéens utpräglade integritet och komprimerade uttrycksfullhet i motiv, som uppenbarligen handlar om en gåtfull slutenhet i stängda portar och tillbommade fönster, men där man ändå tydligt kan känna hans behärskade intensitet av ett skeende som varit eller väntar på att äga rum.”


”Slitna fasader, sprickor i murar, klotter och spår av tidens hårdhänta framfart med byggnader, knutna till människors liv, tycks berätta ordlösa hemligheter om drömmar som aldrig kunnat förverkligas eller osynliga faror som hotar. Men där finns också humoristiska drag av ansiktsliknande fysionomier i tillskjutna fönsterluckor och reglerade dörrstycken, som appellerar till barnets magiska bildassociationer.”


Denis Stéens grafik tog i många fall en början i miniatyrer skapade i tusch med stålpenna i en kreativ process med rötter i kinesisk kalligrafi. De små bilderna projicerades på en platta av trä eller annat material som han sedan skar ut  samtidigt som bilden utvecklades till något mycket mer än en kopia.  Med tiden skannades miniatyrerna digitalt vilket gjorde det möjligt att i en dator kombinera flera miniatyrer och andra underlag till en ny bild. Somliga verk hade ett ursprung i fotografier och behandlades på ett liknande sätt. Tryckningen skötte konstnären själv i egen press.

 

Denis Stéen gjorde sig ett namn både i Sverige och utomlands. Han var aktiv ända till slutet. Så invigdes hans stora laminatutsmyckning med trädmotiv i portiken till Uppsalahems bostäder Två torn vid Mimmi Ekholms plats 2013. I november 2017 hade han separatutställning i Åhuset med nya träsnitt. Hans konstnärliga kvarlåtenskap testamenterades till Uppsala Konstmuseum. En presentation av konstnären finns i Grafiknytt 2020.


Några bilder av Denis Stéen

Hans grafik presenteras här intill på en egen sida. Sex bilder av Denis Stéen  >>>>


Kameran är ett av hans redskap och förmågan att hitta motiv och komponera bilder märks  i en serie fotografier. Klicka på Över takåsarna som också finns här intill.  >>>>


Nedan ett  fotografi som han tagit från ateljén och två från  Kyrkogårdsgatan i väster.